Biegli rewidenci, firmy audytorskie i nadzór publiczny - stanowisko Lewiatana dot. rządowego projektu ustawy

Konfederacja Lewiatan przedstawiła stanowisko dotyczące ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1227, druki sejmowe nr 3481, 3553 i 3553-A).

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/258/133/AZ/2019