Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Prawo ogólnogospodarcze

 • 2016-11-28 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Stanowisko do projektu ustawy w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

  Założenia procedowanego obecnie przez Sejm pakietu „100 zmian dla Firm", na który składają się liczne nowelizacje obowiązujących aktów prawnych, mogą stanowić dobry krok w kierunku upraszczania systemu prowadzenia działalności gospodarczej.

 • 2016-11-28 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Uwagi do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

  W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projektu z dnia
  9 listopada 2016 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz projektu
  z dnia 4 listopada 2016 r. rozporządzenia Rozwoju i Finansów w sprawie przewozu towarów, który nie podlega systemowi monitorowania, przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2016-10-28 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Informacje niezbędne do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji - uwagi

  W związku z trwającymi konsultacjami publicznymi dotyczącymi projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji, przekazaliśmy uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia.

 • 2016-10-14 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Dochodzenie wierzytelności - uwagi

  Konfederacja Lewiatan z satysfakcją odnotowuje uwzględnienie naszych propozycji w zakresie rozszerzenia zakresu przedmiotowego rejestru egzekucji o informacje o wszystkich toczących się postępowaniach egzekucyjnych.

 • 2016-09-14 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Zwykły podpis elektroniczny ułatwia rejestrację firm

  W naszej ocenie projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ma na celu niepotrzebne zaostrzenie wymogów dotyczących założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Uzasadnienie do projektu ustawy jako powód dla wprowadzenia takiej zmiany podaje bezpieczeństwo obrotu.

 • 2016-08-26 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Paperless / Cashless Poland - Od papierowej do cyfrowej Polski

  Przedstawiamy nasze propozycje dotyczące możliwości deregulacji i usunięcia barier prowadzenia biznesu elektronicznego związanych z ograniczeniami zastosowania komunikacji elektronicznej i płatności bezgotówkowych (Paperless / Cashless Poland - Od papierowej do cyfrowej Polski).

 • 2016-08-26 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Uwagi do o projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

  Istotne jest, by zmiany legislacyjne nie ograniczały się jedynie do zagadnień ogólnych, ale by adresowały problemy odnoszące się do poszczególnych branż, które cechują się dużym potencjałem rozwoju i mają wpływ na gospodarkę oraz kwestie społeczne.

 • 2016-08-24 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Uwagi dodatkowe do projektu ułatwiania dochodzenia wierzytelności

  Uwagi do propozycji zmian w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (art. 1 projektu) w odniesieniu do zmian art. 6471 KC

  Diagnozując aktualny stan prawny i faktyczny, projektodawcy wskazali w uzasadnieniu, że konieczne jest wyjaśnienie licznych problemów interpretacyjnych, które powstały w orzecznictwie i doktrynie, dotyczących m.in. zakresu odpowiedzialności inwestora oraz formy wyrażenia zgody przez inwestora na zawarcie umów podwykonawczych.

 • 2016-08-22 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności - uwagi

  Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia kierunek zmian zaproponowany w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Projektowane rozwiązania, zmierzające do ułatwienia dochodzenia wierzytelności, są niezwykle istotne dla przedsiębiorców. Jak słusznie wskazano w uzasadnieniu, jednym z istotnych czynników wpływających na kondycję finansową przedsiębiorstwa jest bowiem poziom wypłacalności (tzw. płynności), zależny w dużej mierze od regulowania w terminie zobowiązań kontrahentów przedsiębiorcy, a nieterminowe płatności dłużników są jedną z głównych barier rozwoju i stanowią znaczące utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 • 2016-08-22 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Wprowadzenie nowych zapisów ustawy o rachunkowości spowoduje utrudnienia w inwentaryzacji

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości (dot. projektu w wersji z dnia 1 sierpnia 2016 r.)

Przejdź do archiwum