Opinia Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (UB14)

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/397/189/PP/2018