Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw (UD74) w wersji z dnia 1 października 2018 r.

Konfederacja Lewiatan przedstawiła stanowisko do projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw (UD74) w wersji z dnia 1 października 2018 r.

Przedstawione uwagi dotyczą:

  1. katalogu uprawnień i wniesienia środka odwoławczego,
  2. konstrukcji ochrony osób sygnalizujących nieprawidłowości,
  3. braku celowości regulacji instytucji sygnalistów w Projekcie Ustawy,
  4. przesłanki "interesu społecznego",
  5. naruszenia zasady nieretroaktywności,
  6. zbyt szerokiego stosowania instytucji odesłania,
  7. niedookreśloności kar i braku jasnych dyrektyw ich wymierzania,
  8. braku precyzji w określeniu czynu zabronionego i podstaw jego ścigania,
  9. braku wystarczająco precyzyjnych przesłanek zasad i podstaw stosowania środków zapobiegawczych.
 
Pobierz stanowisko >>
 
Konfederacja Lewiatan, KL/382/182/AZ/2018