Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD309)

W związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD309), Konfederacja Lewiatan przedstawiła uwagi w obszarach, które budzą zaniepokojenie przedsiębiorców. Szczególne obawy budzi kwestia nowych regulacji dotyczacych doręczeń (art. 139 (1) § 1 kpc) oraz kosztów postępowania.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/406/194/AZ/2018