Utrzymanie czystości i porządku w gminach - stanowisko Lewiatana do projektu ustawy

W zawiązku z rozpoczęciem procesu legislacyjnego w Sejmie projektu ustawy o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3495) Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje stanowisko do przedmiotowego projektu.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/217/105/DG/2019