Uwagi do projektu ustawy o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej

Przekazujemy uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (nr w wykazie prac legislacyjnych: UD258.

Pobierz pełną treść>>>

KL/397/279/DZS/2021