Zmiana ustawy o odpadach - stanowisko Konfederacji Lewiatan

Konfederacja Lewiatan przedstawiła stanowisko do zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018r. poz. 1592), deklarując jednocześnie chęć współpracy w zakresie wdrażania wprowadzanych zmian.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/120/55/DG/2019