Prawo ochrony środowiska - uwagi Lewiatana do senackiego projektu ustawy

Przekazujemy stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie rozwiązań zaproponowanych w senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/181/133/DZS/2021