Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu sposobu ustalania mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzi

Konfederacja Lewiatan przygotowała stanowisko w związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu ustawy do projektu rozporządzenia Ministra
Klimatu sposobu ustalania mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk
postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi.

Pobierz pełną treść

Konfederacja Lewiatan/400/284/DG/2020