Stanowisko Rady OZE w Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Rada OZE w Konfederacji Lewiatan przygotowała stanowisko w związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Pobierz pełną treść

Pobierz pełną treść stanowiska Rady OZE w Konfederacji Lewiatan w sprawie systemu wsparcia dla istniejących instalacji OZE po amortyzacji instalacji

Dodatkowe stanowisko Rady OZE w Konfederacji Lewiatan

 

Konfederacja Lewiatan/396/280/DG/2020