Usuwanie barier rozwoju OZE - stanowisko Lewiatana

Stanowisko Rady OZE Konfederacji Lewiatan w sprawie konieczności pilnego usunięcia barier rozwoju wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby oraz uporządkowania statusu prawnego umów typu cPPA.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/205/150/DZS/2021