Zasady rozliczania zaopatrzenia w ciepło - uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (nr 508 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), przekazujemy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Pobierz pełną treść >>

Pobierz załącznik >>

 

Konfederacja Lewiatan, KL/146/109/KB/2021