Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Środowisko i klimat

 • 2017-02-01 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Negatywna ocena zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska

 • 2016-11-29 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Uwagi do projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.

  W rozumieniu Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki, nadrzędnym celem systemu aukcyjnego dla inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) jest realizacja długookresowego celu wzrostu udziału energii elektrycznej z OZE w całości produkowanej energii, przy zagwarantowaniu możliwie jak najniższych kosztów realizacji ponoszonych finalnie przez odbiorców końcowych. W tym zakresie w pełni popieramy ustawowe rozwiązanie jakim jest system aukcyjny.
  Niestety opublikowany projekt rozporządzenia z art. 73 ust. 7 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478 ze zm.) - dalej Rozporządzenia - w swym obecnym kształcie, nie pozwala, w naszej opinii, osiągnąć wymienionych celów.

 • 2016-08-17 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Rozporządzenie REACH i obowiązek raportowania SVHC w świetle wyroku ETS

  W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania wyrobów, przedsiębiorcy są zobowiązani do przekazania odbiorcom wystarczającej informacji na temat tzw. substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (określanych akronimem SVHC) zawartych w dostarczanych wyrobach. Wymóg informacyjny minimum to podanie nazwy substancji.

 • 2016-08-09 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Uwagi Konfederacji Lewiatan do Kodeksu przeciwdziałania uciążliwości zapachowej

  Kodeks dobrych praktyk jest właściwym kompromisem, który może ograniczać uciążliwość zapachową przy wykorzystaniu miękkich narzędzi.

 • 2016-07-18 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Zbiórki selektywne w gminach wymagają uproszczenia

  Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem przyjęła projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.  Wprowadzenie tych standardów jest jednym z niezbędnych elementów systemu, mających bezpośredni wpływ na ilość i jakość zbieranych przez gminy odpadów w tym odpadów opakowaniowych. Po przeanalizowaniu projektu, Lewiatan zwrócił uwagę na kilka elementów.

 • 2016-04-29 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Opinia do projektu ustawy - Prawo wodne (UC 1)

  W odpowiedzi na pismo skierowane do Rady Dialogu Społecznego (znak: DZW-I.078.9.2016.WB), Konfederacja Lewiatan przedstawiłą wstępne uwagi do projektu ustawy Prawo wodne UC1 (wersja z 5 kwietnia 2016 roku).

 • 2016-04-27 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Aktualizacja Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 - uwagi

  W nawiązaniu do toczących się prac nad aktualizacją Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 z dnia 9 marca 2016, przekazaliśmy do Ministerstwa Środowiska stanowisko Konfederacji Lewiatan do przedmiotowego projektu, licząc na uwzględnienie zgłaszanych przez nas uwag.

 • 2016-04-06 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Nowelizacja dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami

  Nowelizacja dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami, zaproponowana przez Komisję Europejską w ramach pakietu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (Circular Economy Package tzw. CEP) stwarza wyjątkową szansę na zbudowanie w Polsce efektywnego systemu gospodarki odpadami, uwzględniającego potrzeby wszystkich jego uczestników. Środowisko przedsiębiorców uważa, że inicjatywa Unii Europejskiej może mieć istotny wpływ na poprawę obecnej sytuacji, która w opinii wielu uczestników rynku już obecnie wymaga naprawy, ponieważ jej utrzymywanie stwarza poważne ryzyko niezrealizowania celów określonych przez CEP.

 • 2016-01-13 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Stanowisko do projektu rewizji Dyrektywy 2003/87/WE o europejskim systemie handlu emisjami

 • 2016-01-08 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Rząd rozmawiał z biznesem o polityce klimatycznej

  8 stycznia 2016 r. odbyło się w KPRM spotkanie premier Beaty Szydło z organizacjami biznesowymi poświęcone konkurencyjności polskiego przemysłu elektroenergetycznego oraz przemysłów energochłonnych w kontekście polityki klimatycznej UE do 2030.

Przejdź do archiwum