Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Środowisko i klimat

 • 2015-01-27 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Lewiatan proponuje zmiany w ustawie o OZE

  Utrzymanie 1 stycznia 2016 jako granicznej daty wygaśnięcia prawa do zakwalifikowania nowych projektów do systemu zielonych certyfikatów spowoduje niemal całkowite zatrzymanie inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii. Dlatego Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan apeluje do senatorów o wprowadzenie do ustawy o OZE zmian, które wydłużą okres przejściowy.

 • 2015-01-27 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Opinia Rady OZE dotycząca ustawy o odnawialnych źródłach energii

  Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan wystosowała list do Marka Ziółkowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP w sprawie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 • 2015-01-12 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Opinia dotycząca ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

  Propozycje zmian zgłoszone przez Konfederację Lewiatan do projektu Ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (nowela Ustawy OOŚ),

 • 2014-10-31 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 732)

  Konfederacja Lewiatan, jako jedyna organizacja pracodawców, popierała zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjęte w 2011 roku, polegające na przekazaniu władztwa nad odpadami komunalnymi gminom. Zmiany w tym zakresie miały umożliwić Polsce realizację celów europejskiej dyrektywy o odpadach, zwłaszcza w zakresie osiągania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu.

 • 2014-10-31 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Kontrowersyjne zmiany w ustawie ”śmieciowej”

  Niejasność i niespójność przepisów w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach może skłaniać nierzetelne gminy do stosowania „własnej ich interpretacji" oraz dawać pretekst dla prób obejścia przepisów przewidujących obowiązek organizowania przetargów na odbiór i zagospodarowanie śmieci - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2014-10-22 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Potrzebny kompromis w sprawie polityki klimatycznej 2030

  Na zbliżającym się szczycie Rady Europejskiej (23-24 października) zapadnie decyzja o ramach polityki klimatycznej po 2020 roku. Interes Polski wymaga konstruktywnej postawy rządu w tej dyskusji. Kolejne weto nic nam nie da. Nie zatrzyma kreślenia dalszych celów klimatycznych dla Europy, a jedynie wykluczy Polskę z dyskusji o kształcie tej polityki. Zamiast blokowania decyzji, Polska powinna się skupić na wynegocjowaniu najlepszych dla siebie rozstrzygnięć – uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2014-09-17 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Polityka klimatyczna 2030 – jak pogodzić jej realizację z interesem Polski?

  Polska powinna zaakceptować ramy polityki klimatycznej do 2030 roku, jednocześnie jasno określając warunki, na których jest w stanie taką zgodę wyrazić - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2014-06-25 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Podatek węglowodorowy zaszkodzi branży wydobywczej

  Projekt, nowelizacji ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, w jego obecnym kształcie, przyczyni się do znacznego ograniczenia działalności poszukiwawczej i wydobywczej węglowodorów w Polsce, a co z tym idzie spowoduje, że cele fiskalne i gospodarcze zakładane przez projektodawcę nie zostaną zrealizowane - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

 • 2014-06-04 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  30 proc. redukcja CO2 w USA to dobry sygnał dla Europy

  Ogłoszony przez prezydenta USA Baracka Obamę „Plan Czystej Energii", który ma wymusić na sektorze energetycznym ograniczenie emisji CO2 o 30 proc. do 2030 roku w porównaniu do 2005 roku, oznacza że Amerykanie na poważnie przyłączają się do walki ze zmianami klimatu - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2014-05-29 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Podatek węglowodorowy zniechęci inwestorów

  Przyjęcie projektu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym (SPW), w obecnym kształcie, utrudni działalność poszukiwawczą i wydobywczą

Przejdź do archiwum