Biznes prywatny o pieniądzach i inwestycjach w ochronę klimatu

18 listopada Konfederacja Lewiatan wspólnie z Federacją Niemieckiego Przemysłu (BDI) oraz International Emissions Trading Association (IETA) zorganizowała kolację dla sektora prywatnego podczas której dyskutowaliśmy o tym jak mechanizmy finansowe UNFCCC mogą pobudzić sektor prywatny do inwestowania w ochronę klimatu.

W kolacji udział wzięli m.in. przedstawiciele instytucji finansowych (KfW, HSBC), biznesu (BASF, Philips, Alstom, Siemens), organizacji biznesowych i administracji. W nieformalnej atmosferze rozmawiano o roli Green Climate Fund (GCF to fundusz, który ma być zasilany corocznie przez kraje rozwinięte kwotą 100mld$/rok do 2020 roku na potrzeby klimatyczne krajów rozwijających się). Głosy biznesu dotyczące roli GCF były od bardzo optymistycznych po raczej sceptyczne, jednak wszyscy byli zgodni, że najbliższe miesiące, kiedy to GCF będzie określał zasady finansowania projektów to czas kiedy biznes powinien aktywnie wspierać ten proces. Podobnie sytuacja ma się co do udziału biznesu w pracach grup UNFCCC ds. technologii tj. TEC oraz CTNC - obecność i aktywny udział biznesu w tych pracach to jedyny sposób, aby stworzyć efektywne narzędzia wspierające rozwój i dystrybucję technologii proklimatycznych.

Uczestnicy spotkania podkreślali również, że proces UNFCCC ma obecnie niewielkie znaczenie dla biznesu przy podejmowaniu dalszych działań w obszarze klimatu. To polityki krajowe są tymi narzędziami, które mają decydujący wpływ na procesy inwestycyjne. Stąd też, tworząc nowe globalne porozumienie klimatyczne, zrozumienie roli polityk krajowych jest bardzo istotne.

Konfederacja Lewiatan