Europejski biznes zaniepokojony wynikiem głosowania Parlamentu Europejskiego nad dyrektywą o ocenie oddziaływania na środowisko

Europejska organizacja sektorowa zrzeszająca izby przemysłowo-handlowe EUROCHAMBRES oraz europejska organizacja pracodawców BUSINESSEUROPE wyraziły głębokie zaniepokojenie wynikiem głosowania na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 9 października.

Europejska organizacja sektorowa zrzeszająca izby przemysłowo-handlowe EUROCHAMBRES oraz europejska organizacja pracodawców BUSINESSEUROPE wyraziły głębokie zaniepokojenie wynikiem głosowania na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 9 października nad Dyrektywą w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Pomimo, iż niektóre z alarmujących poprawek zaproponowanych przez komisję ENVI w lipcu zostały odrzucone, stanowisko Parlamentu nadal pozostaje w sprzeczności z celem uproszczenia regulacji dotyczących oceny oddziaływania na środowisko - podkreślają  organizacje.

Zapisy uchwalone przez Parlament stanowią krok wstecz w procesie usuwania ciężaru administracyjnego i zamiast uprościć aktualnie obowiązujące procedury, dodatkowo je komplikują, co w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na ilość nowych projektów dotyczących infrastruktury w Unii Europejskiej.

Europejski biznes nawołuje państwa członkowskie w Radzie, by podczas negocjacji w trylogu z Parlamentem i Komisją poparły rozwiązania, które spełniają zasady „inteligentnych regulacji" i usuwania ciężaru administracyjnego, m.in. jeśli chodzi o zapisy dotyczące obowiązkowej oceny OOŚ na etapie eksploracji zasobów gazu łupkowego.

Tekst informacji prasowej EUROCHAMBRES oraz BUSINESSEUROPE