Lewiatan chce uczestniczyć w pracach nad ustawą krajobrazową

Konfederacja Lewiatan, Polskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej i Polska Rada Koordynacyjna OZE apelują do marszałek Sejmu Ewy Kopacz o umożliwienie im udziału w pracach podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia prezydenckiego projektu ustawy o ochronie krajobrazu.

Decyzją przewodniczącej podkomisji Iwony Śledzińskiej - Katarasińskiej, prace nad projektem ustawy są zamknięte dla strony społecznej. Konfederacja Lewiatan uważa, że strona społeczna powinna być dopuszczona do udziału w dalszych pracach podkomisji. Projekt prezydencki obejmuje bowiem zmianę wielu aktów prawnych i dotknie liczne branże gospodarki, zwłaszcza reklamową, telekomunikacyjną, budowlaną, energetyczną (w tym sektor odnawialnych źródeł energii). Nowe regulacje wpłyną również na zakres samorządności gmin.

Lewiatan jest przekonany, że udział w pracach podkomisji przedstawicieli zainteresowanych środowisk, którzy służą swoją wiedzą i doświadczeniem, pozytywnie wpłynąłby na jakość stanowionego prawa. Otwarcie na konsultacje i dyskusję przyczyniłoby się także do transparentności stanowienia prawa. Jest to tym bardziej istotne, że prace dotyczą ochrony dobra publicznego, jakim jest krajobraz oraz wpłyną na zakres kompetencji bezpośredniej reprezentacji społeczeństwa - jednostek samorządu terytorialnego.

W Sejmie toczą się prace na projektem ustawy, który ma powstrzymać degradację krajobrazu. Prezydencki projekt może zahamować rozwój niektórych sektorów naszej gospodarki (np. energetyki, telekomunikacji oraz reklamy zewnętrznej), a także doprowadzić do ograniczenia kompetencji gmin w zakresie decydowania o powstających na jej terenie inwestycjach.

Konfederacja Lewiatan