Stanowisko RADY OZE Konfederacji Lewiatan w sprawie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii

Po kilku tygodniach prac Rada OZE Konfederacji Lewiatan przygotowała stanowisko do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z 12 listopada 2013 r., wersja 4.0.
W pracach RADY nad tym stanowiskiem udział brało reprezentatywne dla sektora grono firm, w tym Axpo Polska, CEZ Polska, Dalkia Polska, EDF Polska, EDF EN Polska, GdF Suez Energia Polska, Green Bear Corporation Poland, Polish Energy Partners, PGNiG Termika, PGE, PKN Orlen, RWE Renewables oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Fotowoltaicznej, Związek Banków Polskich i Towarowa Giełda Energii.

Stanowisko RADY OZE Konfederacji Lewiatan w załączeniu.