Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ubezpieczenia społeczne

 • 2017-05-22 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

  Uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

 • 2016-12-06 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Uwagi do Przeglądu systemu emerytalnego

  Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu dokumentu z 31.10.2016 r. „Przegląd systemu emerytalnego - Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) wraz z propozycjami zmian".

 • 2016-12-06 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Uwagi do ustaw dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych

  Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu dokumentu z 31.10.2016 r. „Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 75 poz. 398, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie niektórych ustaw
  w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1717) wraz z propozycjami zmian".

   


 • 2016-11-28 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Uwagi do projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz zmianie ustawy - Kodeks Pracy

 • 2016-10-05 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Możliwe pogłębienie deficytu finansów publicznych

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu z 13 września 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

 • 2016-04-28 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Stanowisko wobec rekomendacji Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych RDS odnośnie stanowiska strony pracodawców i pracowników ws. kryteriów uprawniających do świadczenia emerytalnego

  Konfederacja Lewiatan nie popiera stanowiska rekomendowanego przez Zespół ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego zakładającego zatrzymanie zmian i procesu podnoszenia wieku emerytalnego. Konfederacja Lewiatan nie aprobuje proponowanego w stanowisku wieku 61 lat jako wieku emerytalnego dla kobiet oraz 66 lat dla mężczyzn oraz dodatkowego przyznania prawa do emerytury w przypadku kobiet po osiągnięciu 35 lat okresów składkowych, a w przypadku mężczyzn po osiągnięciu 40 lat okresów składkowych.

 • 2015-12-14 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Uwagi do projektu ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów i rencistów

  W odpowiedzi na pismo znak: GNS-WP-173-265/15 z dnia 2 grudnia 2015 roku, otrzymane w dniu 7 grudnia 2015 r., dotyczące poselskiego projektu ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r., przekazuję poniżej stanowisko Konfederacji Lewiatan do konsultowanego projektu.

 • 2015-10-06 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Jednorazowy dodatek pieniężny dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne - stanowisko

  W nawiązaniu do pisma z dnia 15 września 2015 roku, otrzymanego w dniu 18 września 2015 r., znak: DUS.5000.15.2015EW.PW, dotyczącego projektu ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r., przekazaliśmy stanowisko Konfederacji Lewiatan do konsultowanego projektu.

 • 2015-07-27 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Zakres informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego

  W odpowiedzi na pismo (DUS.5000.9.2015.DK) z dnia 1 lipca 2015 r. dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków, Konfederacja Lewiatan nie zgłasza zasadniczych uwag do określonego zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub wysokość tych zasiłków, a także wymaganych dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty tych zasiłków, z wyjątkiem konieczności doprecyzowania dwóch kwestii.

 • 2014-11-26 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Określenie wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego - uwagi

  Treść opinii wysłanej do Marka Buciora, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Przejdź do archiwum