Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych grupuje liderów rynku cyfrowego w Polsce i reprezentuje firmy technologiczne t.j. platformy e-commerce, softwarehousy, dostawców usług chmurowych, platformy społecznościowe, producentów hardware. Celem Związku jest promowanie rozwiązań i najlepszych standardów cyfrowych w gospodarce.

 

Władze:

ZARZĄD:

Piotr Marczuk (Microsoft Sp. z o.o.) - Prezes Zarządu
Jarosław Kaczmarczyk (IBM Polska Sp. z o.o) - Wiceprezes
Paweł Piec (Intel Technology Poland Sp. z o.o.) - Wiceprezes
Magdalena Piech (Allegro Sp. z o.o.) - Wiceprezes
Marta Poślad (Google Poland Sp. z o.o.) - Wiceprezes
Małgorzata Wiśniewska (Avenga IT Professionals Sp. z o.o.) - Wiceprezes
Artur Wiza (Asseco Poland S.A.) - Wiceprezes

RADA NADZORCZA:

Cristiano Pinzauti (Novandum Consulting Sp. z o.o.) - Przewodniczący RN
Mariusz Mielczarek (Amazon Polska) - Członek RN
Krzysztof Murawski (EDATA Polska Sp. z o.o.) - Członek RN

 

Kontakt:

ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

tel. +48 22 55 99 900
fax. +48 22 55 99 910

e-mail: zptc@konfederacjalewiatan.pl

Statut


Raport z działań legislacyjnych Konfederacji Lewiatan na rzecz ZPTC


Nasze aktywności

Podsumowanie wizyty przedstawicieli ZPTC w Brukseli

Grupa przedstawicieli ZPTC Lewiatan wraz z grupą zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan przedsiębiorców zainteresowanych tematami związanymi z gospodarką o obiegu zamkniętym odbyła w dniach 24-25 kwietnia szereg spotkań w Brukseli z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Posłami do Parlamentu Europejskiego, przedstawicielami Business Europe oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej.

Głównymi obszarami interesującymi ZPTC były tematy związane z regulacjami odnoszącymi się do Jednolitego Rynku Cyfrowego, a w szczególności:
Regulacje związane z e-privacy, swobodnym przepływem danych, cyberbezpieczeństwem, obszarem Platform-to-Business oraz wyzwaniami związanymi z nielegalnymi, bądź niepożądanymi treściami.

Komisja Europejska powoli zamyka tematy, którymi zajmowała sie przez ostatnie lata, tak aby je zakończyć przed przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Do takich tematów należą kwestie Jednolitego Rynku Cyfrowego, w tym kwestie związane z e-privacy oraz sprawa cyberbezpieczństwa (NIS). Równocześnie rozpoczyna się dyskusja w kilku nowych obszarach, z których sztuczna inteligencja wydaje się być najważniejszym tematem z punktu widzenia rynku IT.

Z perspektywy ZPTC regulacje e-privacy, pomimo swej oczywistej istotności są nieprzygotowane i przychodzą w złym terminie, zanim w pełni zostaną wdrożone regulacje RODO (GDPR). Ten głos prezentowaliśmy na większości spotkań. W kilku przypadkach nasze argumenty zostały dobrze odebrane, chociaż w posłowie Europarlamentu, nie zgodzili się z naszym stanowiskiem.

Wizyta była istotna dla naszego związku ponieważ dała nam możliwość bezpośredniej prezentacji naszych argumentów w kilku instytucjach. Jest to szczególnie ważne dla średnich i mniejszych firm, które w swojej codziennej działalności mniej zajmują się przyszłymi regulacjami. Również dla przedstawicieli unijnych instytucji była to dobra okazja do rozmowy ze średnimi i mniejszymi firmami, gdyż zwykle w procesie legislacyjnym uczestniczą jedynie przedstawiciele dużych międzynarodowych firm.

Spotkania były udane i będziemy pracować nad tym, aby takie wyjazdy organizować regularnie.
Poniżej agenda i podsumowania poszczególnych spotkań wraz z załączonymi dokumentami.

Agenda wizyty>>>


Spotkanie z Pierwszym Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem

Ważnym punktem agendy było spotkanie z Pierwszym Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem, poświęcone kwestiom wagi praworządności w Polsce oraz ocenie otoczenia prowadzenia biznesu przez polskich przedsiębiorców.

Tezy na spotkanie przedsiębiorców Konfederacji Lewiatan z Pierwszym Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem>>>
Wyniki Badania nastrojów przedsiębiorców>>>


Spotkanie z Elżbietą Bieńkowską Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw
Spotkanie z Elżbietą Bieńkowską Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw poświęcone było gospodarce o obiegu zamknietym i kwestiom cyfryzacyjnym.
Do poruszonych tematów związanych z gospodarką o obiegu zamknietym należały: kwestie plastic tax, utylizacji baterii do samochodów, odzyskiwania metali ziem rzadkich, rozwój biznesu z uwzględnieniem podejścia ‘clean and smart'. Komisarz podkreśliła rolę samoregulacji i tworzenia kodeksów dobrych praktyk.

Dyskusja na tematy cyfryzacyjne dotyczyła następujących tematów:

  • e-privacy, rozbieżności czasowej z wprowadzeniem RODO, nakładaniem się na siebie tych regulacji
  • konsekwencji transformacji cyfrowej dla Uni Europejskiej i wpływu transformacji na konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw i poszczególnych krajów.
  • wymaganych kompetencji koniecznych do odniesienia sukcesu w świecie kolejnej rewolucji przemysłowej przynoszacej automatyzację przemysłu jak i automatyzację wielu procesów realizowanych z wykorzystaniem pracy umysłowej
  • perspektywy Komisarz Bieńkowskiej na priorytety następnego unijnego budżetu w odniesieniu do zmian w gospodarce jakie niesie rewolucja cyfrowa.
  • opinii odnośnie ‘podatku cyfrowego' (digital tax).


Tezy na spotkanie z Komisarz E. Bieńkowską>>>

Komisarz Bieńkowska odnosząc się do powyższych tez podkreśliła rolę kompetencji w wykorzystywaniu narzędzi cyfrowych, zwłasza w przypadku mniejszych przedsiębiorstw, które nie są tak konkurencyjne, jak ich amerykańskie odpowiedniki.
Komisarz Bieńkowska zgodziła się, że należy rozdzielnie podejść do kwestii rozwijania umiejętności tworzenia i wdrażania rozwiązań cyfrowych oraz do kwestii umiejętności ich wykorzystywania. Europa jeśli chce być konkurencyjna względem USA i Chin musi rozwijać obydwa obszary i w efekcie tworzyć więcej technologii i rozwiązań europejskich.
Podkreśliła rosnące zaangażowanie Europy w tworzenie rozwiązań sztucznej inteligencji, ale przyznała, że pod względem nakładów Unia pozostaje w tyle za USA i Chinami.
Zwróciła uwagę na szanse tworzone przez europejskie programy kosmiczne (w tym Galileo) w zakresie wykorzystywania danych z tych programów i tworzenia usług wykorzystujących geolokalizacją.
Odnosząc się do nowego budżetu unijnego, wskazała na tworzenie europejskiego funduszu VC pomagajacego lokalnym funduszom inwestować w spółki z krajów unijnych oraz malejący udział grantów, względem instrumentów zwrotnych.
Komisarz Bieńkowska zgodziła się z zastrzeżeniami przedsiębiorców odnośnie regulacji e-privacy i poprosiła o szczegółwe stanowisko w tej sprawie, które zostało do niej przesłane.

Stanowisko przedsiębiorców zrzeszonych w ZPTC w sprawie e-privacy>>>


Spotkanie z przedstawicielami Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej

Głównymi obszarami, którymi obecnie zjamuje się przedstawicielstwo są: umowy handlowe, bezpieczeństwo energetyczne, (w tym mix energetyczny, elektromobilność, równoważenie demand/response), konkurencyjność, przenikanie się segmentu przemysłu i usług, gospodarka o obiegu zamkniętym, pakiet klimatyczny, strategia w sprawie plastiku oraz kwestie jednolitego rynku cyfrowego.
Przedstawiciele widzą, że obece prace przedstawicielstwa są zbyt reaktywne i prosza o pomoc w budowaniu bardziej proaktywnego podejścia, które wymaga zaangażowania przedsiębiorców i organizacji przedsiębiorców na wcześniejszych etapach przygotowania regulacji.
Szczegółowy zakres prac Przedstawicielstwa (Referat Cyfrowy) można znaleźć pod poniższym linkiem.

Szczegółowy zakres prac Przedstawicielstwa>>>

Spotkanie z Business Europe
Cyfryzacją w Business Europe zajmuje się około 40 osób, to ważny dział.
Tematy na agendzie Business Europe to: Przemysł 4.0 i konwergencja IT i OT, DSM, Free Flow of Data, regulacje odnośnie cyfrowych platform, cybersecurity (certifikacja, wykorzystanie obecnych standardów, ale również ochrona przed manipulacją treściami cyfrowymi).
Busieness Europe podkreśla, że regulacje e-privacy są napisane z niską jakością i są proponowane w złym okresie (ze wzgledu na GDPR/RODO)


Spotkanie o Cybersecurity z przedstawicielami Komisji
Dyrektywa NIS (Network Information Systems Directive) wchodzi właśnie w życie.
Główne zagadnienia, które porusza to: ewolucja ENISY, brak obowiązku certyfikacji dla rozwiązań cyberbezpieczeństwa z wyjątkiem rozwiązań o wysokiej potrzebie bezpieczeństwa, nacisk rozwój kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego, wzrost roli projektów Europejskiej Sieci Badań Naukowych finansowanych w ramach programu Horizon 2020.
Dla wielu przedsiębiorców użyteczne może być zapoznanie się z rekomendacjami Cyber-essentials przygotowanymi przez ENISĘ.

Spotkanie o niepożądanych i nielegalnych treściach w Internecie
Waga usuwania nielegalnych i niepożądanych treści w internecie wynika z problemów, z jakimi zetknęły się kraje Unii w związku z terroryzmem, zewnętrznymi próbami wpływania na wybory w krajach Unii, rosnącej dezinformacji i fali fake news.
Pierwsze rekomendacje zostały sformułowane w styczniu 2018 roku. Obecnie rośnie rola tworzenia automatycznych rozwiązań (opartych o sztuczną inteligencję) do identyfikacji i rekomendacji usunięcia nielegalnych i niepożądanych treści oraz weryfikacji, czy nie pojawiają się ponownie.

Prezentacja na temat nielegalnych treści>>>


Sztuczna Inteligencja
Tematem, który kilkukrotnie przewinął się w dyskusjach były kwestie związane ze sztuczną inteligencją.
W odpowiedzi na rosnące inwestycje w ten obszar w USA, Chinacj i Rosji, Unia Europejska także zaczęła się bliżej przyglądać zagadnieniom AI. Opublikowane zostały dwa dokumenty na ten temat oraz stworzony został dedykowany fundusz inwestujący z rozwój europejskich inicjatyw skupionych na sztucznej inteligencji. Unia podkreśla, że chce wspierać te rozwiązania sztucznej inteligencji, które nie budzą żadnych kontrowersji etycznych i to podejście ma być wyróznikiem dla programów unijnych.

Document - raport>>>
Document EU>>>