Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Nasze największe sukcesy


Przez 15 lat istnienia znacząco przyczyniliśmy się do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw. Oto nasze najważniejsze sukcesy:

  • okresy rozliczeniowe (do 12 miesięcy) i uelastycznienie czasu pracy
  • zmiany w kodeksie pracy dotyczące pracy w niedzielę i święta w firmach świadczących usługi transgraniczne
  • dalsza możliwość sprzedaży papierosów typu slim
  • wydłużenie terminu na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu i zapłaty podatku z zagranicznej spółki kontrolowanej z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego
  • wprowadzenie definicji „rzeczywistej działalności gospodarczej"
  • odroczenie wejścia w życie przepisów dotyczących opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych
  • wyłączenie od opodatkowania podatkiem od nieruchomości kabli umieszczonych w kanalizacji kablowej
  • odstąpienie przez mf od niekorzystnych zmian w kwestii odsetek za zwłokę w założeniach do ordynacji podatkowej
  • odstąpienie od propozycji, aby organy odmawiały wydania interpretacji, jeżeli przedstawiony we wniosku całokształt zdarzeń wskazuje na zamiar uniknięcia opodatkowania
  • określenie, że stosowanie projektowanej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania powinno pozostawać we właściwości jednego wyspecjalizowanego organu podatkowego, a nie wszystkich
  • wprowadzenie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa zmian dotyczących progu „solidarnej odpowiedzialności"
  • nieprzystąpienie przez Polskę do wzmocnionej współpracy nad projektem dyrektywy w sprawie podatku od transakcji finansowych.
  • wyłączenie dla instytucji finansowych w ograniczeniu zaliczania wartości odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów.
  • niedopuszczenie do przyjęcia europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w kształcie utrudniającym funkcjonowanie przedsiębiorstw działających w obszarze it i Internetu.
  • odrzucenie projektów likwidujących bankowy tytuł egzekucyjny.
  • zmiany w ustawie okołobudżetowej dotyczące funkcjonowania ZPCHR i dotacji dla PFRON
  • przygotowanie poselskiego projektu zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych - waloryzowanie kontraktów w przypadku zmian legislacyjnych dotyczących np. wysokości kosztów pracy.
  • zablokowanie wprowadzenia jednolitej ochrony patentowej na terytorium RP
  • publikacja Zielonej Księgi o systemie stanowienia prawa i jej rozpowszechnienie przez Kancelarię Prezydenta RP
  • skłonienie rządu do opowiedzenia się za wyłączeniem spod obowiązku wskazywania pochodzenia produktu tych towarów, których sektorowe przepisy regulują kwestie oznaczenia produktów w rozporządzeniu o ich bezpieczeństwie
  • ukierunkowanie przedsięwzięć b+r oraz infrastrukturalnych jednostek naukowych, które będą pozyskiwały wsparcie PO IR 2014-2020 na potrzeby przedsiębiorstw
  • wyłączenie z projektu nowelizacji cit/ pit spółek komandytowych
  • złagodzenie przepisów zawężających możliwość korzystania z pomocy regionalnej przez duże firmy w regionach bardziej rozwiniętych
  • ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
  • 19% CIT i PIT od działalności gospodarczej
  • nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (własny projekt)
  • w ustawie o tzw. radach pracowników - przyjęcie progu zatrudnienia, od którego istnieje obowiązek  powoływania rad na poziomie 50 zatrudnionych (strona związkowa postulowała 5, a strona rządowa 20)
  • zmiany w prawie branżowym:
  • okresy przejściowe dla producentów leków generycznych i producentów tytoniu,
  • niższy VAT na budownictwo mieszkaniowe po wejściu do UE
  • nowelizacja prawa własności przemysłowej,
  • Zmiany w Kodeksie Pracy:
      • wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy (4, 6, 12 miesięcy)
      • wprowadzenie nowego rodzaju umowy o zastępstwo,
      • zniesienie obowiązku wydawania regulaminów pracy i wynagrodzeń dla firm zatrudniających do 20 pracowników,
      • wyłączenie małych firm – zatrudniających do 20 pracowników – ze stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych

  • Liczne wygrane przed Trybunałem Konstytucyjnym, m.in. w sprawie nierozwiązywalności układów zbiorowych pracy
  • Kampania Inicjatywy Obywatelskiej „Tak w referendum” na rzecz akcesji Polski do Unii Europejskie.