Druk i dostarczenie podręczników projektu

Konfederacja Lewiatan („Zamawiający), w ramach innowacyjnego projektu „Diversity Index" („Projekt"), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL.02.01.02-00-036/10-01, przesyła zapytanie o ofertę na druk i dostarczenie do siedziby Zamawiającego podręczników projektu.

Pełna treść zapytania

Od. kontaktowa:

Paulina Butlewska
Projekt „Diversity Index"
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3; 00-727 Warszawa
tel. +48 22 55 99 921; tel. kom. +48 792 830 518
e-mail: pbutlewska@konfederacjalewiatan.pl