Konferencja dla 100 osób w Łodzi

Konfederacja Lewiatan („Zamawiający"), w ramach innowacyjnego projektu „Diversity Index" („Projekt"), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL.02.01.02-00-036/10-01, przesyła zapytanie o ofertę organizacji konferencji dla 100 osób w dniu 12 marca 2014 r. w Łodzi.

Pełna treść zapytania

Os. kontaktowa
Paulina Butlewska
Projekt „Diversity Index"
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3; 00-727 Warszawa
tel. +48 22 55 99 921; tel. kom. +48 792 830 518
e-mail: pbutlewska@konfederacjalewiatan.pl