Opracowanie i wykonanie platformy internetowej

Konfederacja Lewiatan („Zamawiający"), w ramach projektu „Konkurencyjność arbitrażu" („Projekt"), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL.02.01.02-00-029/11, przesyła zapytanie na opracowanie i wykonanie platformy internetowej.

Pełna treść zapytania

Załącznik 1

Załącznik 2

Os. kontaktowa:

Aspekty merytoryczne:
Agnieszka Różalska-Kucal
Koordynator Projektu „Konkurencyjność arbitrażu"
Konfederacja „Lewiatan" ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. +48 22 55 99 972; fax +48 22 55 99 910
e-mail: arozalska@konfederacjalewiatan.pl

Aspekty formalne:
Anna Bujarska
Konfederacja „Lewiatan", ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. +48 22 55 99 952; fax +48 22 55 99 930
e-mail: abujarska@konfederacjalewiatan.pl