Opracowanie planów rozwojowych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Zamówienie anulowano


 


Konfederacja Lewiatan bierze udział w otwartym konkursie na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ 1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z powyższym Konfederacja poszukuje personelu do projektu w zakresie usługi: opracowanie planów rozwojowych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pełna treść zapytania

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Oferty należy dostarczyć na niżej podany adres:
e-mail: mpietrzak@konfederacjalewiatan.pl 

 Informujemy, iż zakończono procedurę wyboru oferty opracowanie planów rozwojowych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach udziału w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ 1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do wykonania ww. usługi zostały zaproszone 3 osoby, które kolejno otrzymały najwyższą punktację:

- Dagmara Strzębicka

- Tomasz Lejfert

- Tomasz Grzybowski