Personel do projektu w zakresie usługi: opracowanie planów rozwojowych

Zapytanie ofertowe zostało anulowane.


 ***

 

Konfederacja Lewiatan w ramach otwartego konkursu dofinansowanego z Funduszy Europejskich: „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 1, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, poszukuje personelu do ww. projektu w zakresie usługi: opracowanie planów rozwojowych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach planowanego projektu.

Pełna treść zapytania

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3 

Termin dostarczenia oferty: 8 lipca 2016.
Oferty należy dostarczyć na niżej podany adres:
e-mail: mpietrzak@konfederacjalewiatan.pl