Przeprowadzenie audytu projektu

Konfederacja Lewiatan („Zamawiający), w ramach innowacyjnego projektu „Diversity Index" („Projekt"), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL.02.01.02-00-036/10-01, przesyła zapytanie o ofertę na przeprowadzenie audytu projektu.

Pełna treść zapytania

Os. kontaktowa:
Alicja Wichtowska
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3; 00-727 Warszawa
tel. +48 22 55 99 954;
e-mail: awichtowska@konfederacjalewiatan.pl