Przygotowanie i przeprowadzenie czterech szkoleń w obszarze umiejętności technicznych

Uprzejmie informujemy, że postępowanie zostało anulowane z uwagi na brak formalnej zgodności otrzymanych ofert z pkt. 2,3,5 zapytania ofertowego (pkt. 4.1.).Konfederacja Lewiatan, w ramach projektu „Efektywność - Dialog - Rozwój", realizowanego na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.05.02-00-241/13-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przesyła zapytanie ofertowe na wykonawcę usługi:
Przygotowanie i przeprowadzenie czterech szkoleń w obszarze umiejętności technicznych:

  •  jednodniowego z zakresu MS Word 2013,
  •  jednodniowego z zakresu MS Outlook 2013 - zarządzenie czasem,
  •  dwóch dwudniowych szkoleń z zakresu MS Excel 2013.

Pełna treść zapytania

Załącznik

Os.kontaktowa:
Adriana Nowaczek
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. +48 22 55 99 911
fax. +48 22 55 99 910
e-mail: anowaczek@konfederacjalewiatan.pl