Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch jednodniowych szkoleń w obszarze protokołu i etykiety

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż zapytanie ofertowe na "przygotowanie i przeprowadzenie dwóch jednodniowych szkoleń w obszarze protokołu i etykiety dla pracowników/pracowniczek Konfederacji Lewiatan"  zostało unieważnione.

Jednocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie zostanie ogłoszone nowe zapytanie na ww. usługę.

Zapraszamy do bieżącego śledzenia naszej strony internetowej (www.konfederacjalewiatan.pl) oraz informacji w  Bazie Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl).

Z poważaniem,

Adriana Nowaczek

 

 Konfederacja Lewiatan, w ramach projektu „Efektywność - Dialog - Rozwój", realizowanego na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.05.02-00-241/13-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przesyła zapytanie ofertowe na wykonawcę usługi:
Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch jednodniowych szkoleń w obszarze protokołu i etykiety dla pracowników/pracowniczek Konfederacji Lewiatan.

Pełna treść zapytania 

Załączniki

Os. kontaktowa:

Adriana Nowaczek
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. +48 22 55 99 911
fax. +48 22 55 99 910
e-mail: