Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch szkoleń: jednodniowego z zakresu dykcji, estetyki mówienia oraz dwudniowego z zakresu emisji głosu, dykcji, estetyki mówienia, ekspresji słowa

Konfederacja Lewiatan, w ramach projektu „Efektywność - Dialog - Rozwój", realizowanego na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.05.02-00-241/13-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przesyła zapytanie ofertowe na wykonawcę usługi:
Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch szkoleń: jednodniowego z zakresu dykcji, estetyki mówienia oraz dwudniowego z zakresu emisji głosu, dykcji, estetyki mówienia, ekspresji słowa.

Pełna treść zapytania

Os. kontaktowa:
Adriana Nowaczek
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa