Przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia medialnego dla pracowników/pracowniczek

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż zapytanie ofertowe na "przygotowanie i przeprowadzenie jednego dwudniowego szkolenia medialnego dla pracowników/pracowniczek Konfederacji Lewiatan" zostało unieważnione.
Jednocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie zostanie ogłoszone nowe zapytanie na ww. usługę.
Zapraszamy do bieżącego śledzenia naszej strony internetowej (www.konfederacjalewiatan.pl) oraz informacji w Bazie Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl).
 


 

Konfederacja Lewiatan, w ramach projektu „Efektywność - Dialog - Rozwój", realizowanego na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.05.02-00-241/13-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przesyła zapytanie ofertowe na wykonawcę usługi:
Przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia medialnego dla pracowników/pracowniczek Konfederacji Lewiatan.

Pełna treść zapytania
Załączniki

Os. kontaktowa:
Adriana Nowaczek
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. +48 22 55 99 911
fax. +48 22 55 99 910
e-mail: anowaczek@konfederacjalewiatan.pl