Przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia medialnego dla pracowników/pracowniczek Konfederacji Lewiatan

Konfederacja Lewiatan, w ramach projektu „Efektywność - Dialog - Rozwój", realizowanego na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.05.02-00-241/13-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przesyła zapytanie ofertowe na wykonawcę usługi:

Przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia medialnego dla pracowników/pracowniczek Konfederacji Lewiatan.

Termin dostarczenia oferty: 25.05.2015 r.

Pobierz treść zapytania.
Pobierz załączniki.

Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:
Adriana Nowaczek
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. +48 22 55 99 911
fax. +48 22 55 99 910
e-mail: anowaczek@konfederacjalewiatan.pl