Przygotowanie materiałów projektowych w ramach projektu „Atlas dla przedsiębiorcy 2014-2020

Do wykonania usługi wybrano firmę Marfolio Marek Łomacz.

 

***

Dotyczy usługi graficznej oraz przygotowania materiałów projektowych w ramach projektu „Atlas dla przedsiębiorcy 2014-2020" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Pełna treść zapytania - aktualizacja 12 października 2016 r.

W związku z pytaniem dotyczącym opracowania ulotki informacyjnej - informujemy, że zapytanie w pkt. III.2 dotyczy opracowania graficznego ulotki informacyjnej. 

Os. kontaktowa:
Maria Pietrzak

mpietrzak@konfederacjalewiatan.pl