Przygotowanie narzędzia (platformy wiedzowej)

Konfederacja Lewiatan, w ramach projektu „Efektywność - Dialog - Rozwój", realizowanego na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.05.02-00-241/13-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przesyła zapytanie ofertowe na wykonawcę usługi:
Przygotowanie narzędzia (platformy wiedzowej) wraz z jego wdrożeniem, testowaniem i przeprowadzeniem warsztatów dla użytkowników.

Pełna treść zapytania

Os. kontaktowa:
Paweł Kaczmarczyk
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. (+48 22) 55 99 956
fax (+48 22) 55 99 930
e-mail: pkaczmarczyk@konfederacjalewiatan.pl