Redakcja techniczna, skład i druk publikacji

Konfederacja Lewiatan („Zamawiający"), w ramach projektu „Konkurencyjność arbitrażu" („Projekt"), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL.02.01.02-00-029/11, przesyła zapytanie na redakcję techniczną, skład i druk publikacji.

Pełny tekst zapytania

Os. kontaktowa:
Aspekty merytoryczne: Agnieszka Różalska-Kucal
Koordynator Projektu „Konkurencyjność arbitrażu"
Konfederacja Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. +48 22 55 99 972; fax +48 22 55 99 910
e-mail: arozalska@konfederacjalewiatan.pl

Aspekty formalne: Anna Bujarska
Konfederacja Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. +48 22 55 99 952; fax +48 22 55 99 930
e-mail: abujarska@konfederacjalewiatan.pl