Rozeznanie rynku dotyczące opracowania rekomendacji do zmian w kształceniu branżowym dla branż medycznej, społecznej i ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia

Rozeznanie rynku dotyczące opracowania rekomendacji do zmian w kształceniu branżowym dla branż medycznej, społecznej i ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.