Rozeznanie rynku w ramach projektu „Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w obszarze branżowym "Z" MEDYCZNO-SPOŁECZNYM do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowani

23.10.2019 r.

Rozeznanie rynku w ramach projektu „Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w obszarze branżowym "Z" MEDYCZNO-SPOŁECZNYM do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.02.15.00-00-3005/17

 

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Rozeznania Rynku
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań