Rozeznanie rynku w ramach projektu „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży tekstylno-odzieżowej”

23 października 2019 r.

Rozeznanie rynku w ramach projektu „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży tekstylno-odzieżowej” ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.02.15.00-00-1010/18

 

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Rozeznania Rynku
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań