Skład, redakcja i druk raportu z Barometru Różnorodności

Konfederacja Lewiatan („Zamawiający), w ramach innowacyjnego projektu „Diversity Index" („Projekt"), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL.02.01.02-00-036/10, przesyła zapytanie na wykonanie składu, redakcji i druku raportu z Barometru Różnorodności.

Pełna treść zapytania

Os. kontaktowa:

Paulina Butlewska
Projekt „Diversity Index"
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3; 00-727 Warszawa
tel. +48 22 55 99 921; tel. kom. +48 792 830 518
e-mail: pbutlewska@konfederacjalewiatan.pl