Szkolenia w obszarze protokołu i etykiety

Konfederacja Lewiatan, w ramach projektu „Efektywność - Dialog - Rozwój", realizowanego na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.05.02-00-241/13-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przesyła zapytanie ofertowe na wykonawcę usługi: Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch jednodniowych szkoleń w obszarze protokołu i etykiety dla pracowników/pracowniczek Konfederacji Lewiatan.

Pełna treść zapytania

Załączniki

Os. kontaktowa:
Adriana Nowaczek
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. +48 22 55 99 911
fax. +48 22 55 99 910
e-mail: anowaczek@konfederacjalewiatan.pl