Wykonanie gadżetów reklamowych

Konfederacja Lewiatan („Zamawiający"), w ramach innowacyjnego projektu „Diversity Index" („Projekt"), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL.02.01.02-00-036/10-01, przesyła zapytanie o ofertę na wykonanie gadżetów reklamowych i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego.

Pełna treść zamówienia

Os. kontaktowa:

Paulina Butlewska
Projekt „Diversity Index"
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3; 00-727 Warszawa
tel. +48 22 55 99 921
e-mail: pbutlewska@konfederacjalewiatan.pl