Wykupienie powierzchni na całostronicowy artykuł sponsorowany w dzienniku ogólnopolskim (wersja drukowana) oraz skład graficzny artykułu

Zapytanie o cenę w ramach procedury rozeznania rynku dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: pt. „Rozwój partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce", nr porozumienia POWR.02.18.00-00-0096/16

 

Pełna treść zapytania

Załącznik