Wykupienie powierzchni na całostronicowy artykuł sponsorowany w dzienniku ogólnopolskim (wersja drukowana) oraz skład graficzny artykułu

Zapytanie o cenę w ramach procedury rozeznania rynku dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: pt. „Rozwój partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce", nr porozumienia POWR.02.18.00-00-0096/16

Artykuł będzie dotyczył Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Zamawiający przekaże tekst i zdjęcia.

Okres realizacji usługi: 19.09-30.09.2018
Obszar realizacji usługi: Polska

Ostateczny termin publikacji zostanie uzgodniony do 18.09.2018

Proszę o przesłanie ceny brutto na adres mejlowy: mchmielewska@konfederacjalewiatan.pl do 6.09.2018, do godz. 18.00