Zapytanie o cenę dotyczące obsługi technicznej, redakcyjnej i medialnej debaty eksperckiej dotyczącej rynku PPP w Polsce i perspektyw jego rozwoju

Zapytanie o cenę w ramach procedury rozeznania rynku dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: pt. „Rozwój partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce", nr porozumienia POWR.02.18.00-00-0096/16

Załącznik