Zapytanie o cenę obsługi technicznej, redakcyjnej i medialnej debaty eksperckiej

Zapytanie o cenę w ramach procedury rozeznania rynku dla zamówienia realizowanego w ramach projektu: pt "Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce", nr porozumienia POWR 02.18.00-00-0096/16

Załącznik