Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Lista mediatorów 
Dobrawa Biadun
Radca prawny, legislator, specjalistka w zakresie prawa medycznego i procedury administracyjnej. W latach 2003-2010 pracowała w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W latach 2010-2013 pracowała w Departamencie Prawnym Ministerstwa Zdrowia na stanowisku głównego specjalisty do spraw legislacji. Współpracowała z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie zgodności powiadomień o żywności z prawem. W latach 2006-2016 współpracowała z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jako ekspert „Serwisu Prawo i Zdrowie". W latach 2012-2017 była członkinią Wojewódzkiej Komisji Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi. Autorka prac z zakresu ochrony zdrowia, w tym publikacji „Apteki. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach" i „Obrót produktami leczniczymi w świetle orzecznictwa". Od stycznia 2014 r. prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Dobrawa Biadun.
  Maciej Bobrowicz
Radca prawny z ponad 30-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie gospodarczym. Od ponad 10 lat jest mediatorem w sporach gospodarczych. Uczestniczył w opracowaniu założeń mediacji cywilnej (wprowadzonej w 2005r. do polskiego systemu prawnego). Członek zespołu Ministra Gospodarki, opracowującego zmiany w kpc w zakresie mediacji gospodarczej (wprowadzone w 2016r.).
Ukończył: studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Instytut Prawa Własności Intelektualnej), studia podyplomowe w Instytucie Europejskim w Łodzi (Studium Prawa Europejskiego), Studium Menadżerskie GLOBAL MINI MBA - dyplom University of Maryland i Uniwersytetu Łódzkiego. 

Posiada: certyfikat mediatora Time Limited Mediation Devon&Exeter Law Society, certyfikat mediatora gospodarczego Wirtschaftsmediator - Akademie fur Wirtschaftsmediation und Verhandlungsmanagement; Certificate of Completion Communication Skills Training.
 Ukończył szkolenia: „Rhetorik und Kommunikation”, Rhetorik und Sprachverhältnisse” (D3 Group Bonn).
Pełnione funkcje: 
 Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych (2007-2010, 2010-2013, 2016-obecnie); Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w latach 2014-2016; były Prezes Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy PKPP „Lewiatan"; były Prezes Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy Krajowej Izbie Gospodarczej; wieloletni członek Społecznej Komisji ds Konfliktów i Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości;  członek Komitetu Sterującego Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej

  Marcin Boruc
Adwokat, od roku 2001 związany z kancelarią Chadbourne & Parke. Koncentruje swoją praktykę na reprezentowaniu klientów w sporach biznesowych (w postępowaniach przed sądami państwowymi i arbitrażowymi, a także - w negocjacjach i mediacjach). W latach 2002 - 2007 Sekretarz Generalny Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Arbiter Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Mediator współpracujący, m.in., z centrum Mediatorzy.pl.

Alicja Cieśliczak-Latawiec
Magister inżynier budownictwa i mediator gospodarczy. Absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiada pełne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. Doświadczony inżynier ( pracowała m.in.w międzynarodowej firmie budowlanej SKANSKA) ze znajomością prawa budowlanego .Przeprowadziła liczne mediacje w sporach w branży budowlanej, w tym w sporach w zamówieniach publicznych. Autorka artykułów z zakresu mediacji w budownictwie. Mediator w Fundacji Rozwoju Mediacji.

 Tomasz Cyrol
adwokat, doktor nauk prawnych, mediator (od 2010). Członek International Bar Association (członek zarządu Mediation Committee IBA oraz przedstawiciel Mediation Committee na Europę Środkową i Wschodnią oraz Polskę). Członek Towarzystwa Akademickiego oraz Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda. Ekspert z zakresu negocjacji, m.in. ukończone szkolenia w ramach Harvard Law School Program on Negotiation (Cambridge, MA) i mediacji, m.in. Psychological Mediation and Mediation Advocacy Course (Regent's university London) oraz innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Wykładowca akademicki w zakresie mediacji.
 

Magdalena Derlacka
Mediator - absolwentka Zarządzania, dyplom MBA. Menedżer i praktyk zarządzania HR w organizacjach różnych branż i wielkości. Coach ICC. Wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Kwalifikacje mediatora zdobyła m. in. uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez Polskie Centrum Mediacji, Centrum Mediacji Lewiatan. Studia Podyplomowe z Negocjacji i Mediacji oraz Innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji UW. Mediator w sprawach gospodarczych, pracowniczych, wewnątrzorganizacyjnych i cywilnych. Mediator w Polskim Centrum Mediacji, współpracuje także z Centrum Mediacji Wewnątrzorganizacyjnych MABOR.

  Ziemisław Gintowt
Adwokat, Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie i członek Naczelnej Rady Adwokackiej, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz przy Konfederacji Lewiatan. Specjalizuje się w negocjacjach z kontrahentami, mediacji oraz sporach sądowych. Posiada bogate doświadczenie w relacjach personalnych i proceduralnych.
  Anna Głowacka
Doświadczony mediator, specjalizujący się w sprawach gospodarczych (mediacje sądowe i pozasądowe). Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej z kilkunastoletnim doświadczeniem biznesowym zdobytym w międzynarodowych firmach konsultingowych. Kwalifikacje mediatora potwierdzone certyfikatami International Mediation Alliance, Ministerstwa Sprawiedliwości i Polskiego Centrum Mediacji. Przeprowadziła kilkaset mediacji gospodarczych, sprawy skierowane przez sądy powszechne oraz wniesione do mediacji na zgodny wniosek Stron.
  Ewa Gmurzyńska
Doktor nauk prawnych, kierownik Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Kwalifikacje mediatora: szkolenia mediacyjne - Uniwersytet Floryda, Georgia State University, Fundacja Partners Polska, Polskie Centrum Mediacji.
  Artur Granecki
Radca prawny, mediator, negocjator, prowadzi Kancelarię Mediacyjną w Warszawie oraz Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie, od 1994 r. wykonuje pracę zawodową, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji rządowej (naczelne i centrale organy administracji publicznej), samorządowej, korporacjach i z przedsiębiorcami, w czasie pracy zawodowej brał udział w rozwiązaniu zakończonych ugodami ogromnej ilości sporów prawnych sądowych i pozasądowych, brał udział w 2016r. w pracach Podkomisji Sejmowej w zmianach w 2016 r. ustawy Prawo Zamówień Publicznych a w 2019 r. w pracach Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dotyczących zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, współpracuje w pracy zawodowej także z ekspertami z zakresu ekonomii, rachunkowości, podatków, zamówień publicznych, budownictwa i psychologii.
  Hanna Grendel-Wielisiej
Mediator, prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe w sprawach gospodarczych, cywilnych m.in. podział majątku, zniesienie współwłasności, działy spadku, rodzinnych. Wpisana na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Warszawa Praga, oraz listę mediatorów przy OIRP Wrocław. Przy Fundacji OTS prowadzi Kancelarię Mediacyjną, prowadząc mediacje oraz propagując ideę mediacji wśród przedsiębiorców. Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń i kursów z zakresu mediacji gospodarczych i cywilnych. Aktualnie uczestniczy w Podyplomowych Studiach Negocjacji i Mediacji oraz Innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji UW. Socjolog, prawnik, coach. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z branżą farmaceutyczną. Przedsiębiorca, zarządza spółką specjalizującą się w konsultacjach z zakresu ochrony danych osobowych.
 

Janusz Gwiazdowski
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW) oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA UW. Odbył studia z zakresu psychologii społecznej, specjalność psychologia ekonomiczna i podejmowania decyzji ryzykownych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Reprezentował WPiA UW w międzynarodowym konkursie mediacji gospodarczej organizowanym przez ICC (International Chamber of Commerce) w Paryżu.
Od maja 2017 pełni funkcję Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.
W ramach działalności dydaktyczno-badawczej prowadzi zajęcia z zakresu mediacji i negocjacji na WPiA UW oraz Studiach Podyplomowych Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na WPiA UW. Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń i projektów badawczych związanych z tematyką mediacji, negocjacji i polubownego rozwiązywania sporów przy współpracy z m. st. Warszawą, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Gospodarki, Sądem Okręgowym Warszawa i Warszawa-Praga, Prokuraturą Generalną, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warszawskiego oraz Instytuten Wymiaru Sprawiedliwości.
Jest stałym mediatorem sądowym wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie i Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Przeprowadził dotychczas łącznie około 350 mediacji sądowych i umownych. Mediacje z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzi również w języku angielskim.

 

Barbara Kamińska
Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie nowych technologii, telekomunikacji i bankowości. Arbiter wpisany na listę rekomendowanych arbitrów sądów polubownych. Doświadczenie w brytyjskich i amerykańskich kancelariach prawniczych, obsługa prawna firm zagranicznych, reprezentowanie klientów w negocjacjach oraz w postępowaniach arbitrażowych w kraju i za granicą, współpraca z klientami i prawnikami z różnych systemów prawnych.

 Elżbieta Krystyna Kot
Prawnik, manager i przedsiębiorca. Praktyka w biznesie od 2004 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Wieloletnie doświadczenie w zawieraniu i realizacji kontraktów, w tym o roboty budowlane wg FIDIC. Mediator oraz certyfikowany negocjator Certified International Professional Negotiator (American Certification Institute). Seminarium doktoranckie z prawa gospodarczego. Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych Centrum Mediacji Lewiatan.
 

Tobiasz Adam Kowalczyk
Radca prawny, absolwent WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył Kurs Prawa Porównawczego organizowanego we współpracy z Tulane University Law School w Nowym Orleanie. W ramach wymiany międzynarodowej studiował prawo na Uniwersytecie w Miszkolcu na Węgrzech, uczył się również w Europejskiej Akademii Dyplomacji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji rządowej, kancelariach prawnych oraz działach prawnych międzynarodowych korporacji. Jest szefem poznańskiej Delegatury oraz Członkiem Zarządu Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów. Oczekuje też na wpis na listę mediatorów przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Członek Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Laureat konkursu „Rising Stars 2014" współorganizowanego przez LexisNexis i „Dziennik Gazetę Prawną", mającego na celu uhonorowanie ludzi sukcesu, do których należy przyszłość w branży prawniczej. Autor artykułów i analiz o tematyce prawno-ekonomicznej. Wielokrotny mówca na krajowych i międzynarodowych konferencjach. W ramach działalności pro bono - jako Członek Zarządu oraz Sekretarz Rotary Klub Poznań-Starówka - odpowiada m.in. za międzynarodową wymianę młodzieży.

 

Marta Krzyśków-Szymkowicz
Rzecznik patentowy, mediator. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prowadzi postępowania dotyczące naruszeń praw własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami administracyjnymi w Polsce, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM) w Alicante oraz w Światowym Biurze Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie. Autorka licznych publikacji w czasopismach branżowych dotyczących prawa własności przemysłowej.

 

Paweł Kujawa
Mediator, prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe dotyczące spraw gospodarczych, pracowniczych i rodzinnych. Wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Gdańsku oraz Olsztynie, w tych miastach prowadzi również kancelarię mediacyjną. Posiada kilkanaście lat doświadczenia na stanowiskach menadżerskich w międzynarodowych firmach handlowych. Trener i coach wewnętrzny.
Wykształcenie wyższe Ekonomiczne oraz na kierunku Wyceny Nieruchomości na Wydziale Geodezji i Budownictwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Uczestnik projektu „Regionalne Centra Mediacji silne dla obywateli", Szkolenia z mediacji gospodarczych, Studia Podyplomowe Profesjonalny Mediator Gospodarczy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współzałożyciel stowarzyszenia „Olsztyńskie Centrum Mediacji".

  Magdalena Kupczyk-Czerniawska
Radca prawny, certyfikowany mediator i negocjator, autor wielu artykułów i postów o mediacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, pracy, windykacji, a także występowania jako profesjonalny pełnomocnik przed sądami powszechnym (I i II instancji oraz Sądem Najwyższym). Prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe w zakresie spraw gospodarczych oraz cywilnych. Wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa - Praga oraz listę mediatorów Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
  Monika Kwiatkowska
Radca prawny,arbiter wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, autorka publikacji książkowych z zakresu prawa medycznego, prawa pracy i prawa farmaceutycznego (m.in. Prawo farmaceutyczne. Poradnik dla aptek; Zawody medyczne. Pytania i odpowiedzi; Meritum. Prawo farmaceutyczne (współautor), ekspert współpracujący m.in. z Serwisem LEX oraz Prawo i Zdrowie Wolters Kluwer. W ramach pracy pro bono w Komisji Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zajmuje się przygotowywaniem profesjonalnych szkoleń dla radców prawnych. Kwalifikacje mediatora zdobyła m.in. w trakcie studiów podyplomowych z zakresu mediacji i negocjacji, a także uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez Centrum Mediacji Lewiatan oraz Polskie Centrum Mediacji. Mediator w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych.
  Tomasz Maliński
Radca prawny, prawnik korporacyjny praktykujący we wiodących kancelariach polskich i międzynarodowych, wspólnik GWW Legal. Absolwent prestiżowych uczelni w kraju i zagranicą (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, University of Cambridge/St. John's College). Kwalifikacje mediatora: studia podyplomowe w zakresie mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, roczny staż mediacyjny w Mediatorzy.pl, praktyka mediatorska.
 

Dorota Michniewicz
Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku „Przywództwo i komunikacja społeczna". Jest praktykiem biznesu o ponad 20 letnim doświadczeniu eksperckim w zakresie prowadzenia procesów sprzedaży i negocjacji do wszystkich sektorów biznesu i gospodarki. Od 2015 r. mediatorka specjalizująca się w mediacjach gospodarczych, cywilnych, pracowniczych. Była uczestnikiem praktycznych szkoleń kwalifikacyjnych w zakresie procedury i zasad prowadzenia mediacji, komunikacji empatycznej w mediacji, warsztatu pracy mediatora oraz technik profesjonalnego rozwiązywania konfliktów. Kwalifikacje mediatora uzyskała w Fundacji Mediare: Dialog. Mediacja. Prawo oraz w Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Konfederacji Lewiatan. Posiada doświadczenie w prowadzeniu wykładów oraz szkoleń z zakresu mediacji, komunikacji interpersonalnej i społecznej, negocjacji biznesowych, budowania zespołów zadaniowych oraz nowych technologii.


  Bartosz Mikołajczak
Socjolog, pedagog, absolwent studiów podyplomowych administracji i zarządzania. Mediator wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Poznaniu oraz do wykazu osób godnych zaufania uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, a także listę mediatorów Centrum Mediacji Gospodarczej przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa. Od 2011 roku prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i rodzinnych. Kwalifikacje mediatora zdobywał w ramach specjalistycznych szkoleń.  

 

Małgorzata Miszkin-Wojciechowska
Mediator gospodarczy, prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe w sprawach gospodarczych i cywilnych (w tym w sprawach korporacyjnych i z zakresu prawa pracy) także z elementem dot. kultury prowadzenia działalności w niemieckim obszarze językowym. Swoje ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w D. Dobkowski sp. kom., kancelarii stowarzyszonej z KPMG (odpowiedzialna za tzw. German Desk). Kwalifikacje mediatora uzyskane w polskich i niemieckich instytucjach szkoleniowych: UW WPiA w Warszawie, Zentrale fur Mediation w Kolonii, mediatorka w Berlińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (IHK Berlin). Obecnie Dyrektor Centrum Mediacji Lewiatan.

  Maria Młotkowska
Radca prawny, Dyrektor Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy od 2013 r., wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego - Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada wieloletnie, bogate doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz podmiotów sektora publicznego, członek organów nadzoru właścicielskiego spółek samorządowych. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego. Specjalizuje się w szczególności w dziedzinach prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa finansów publicznych.
  Rafał Morek
Radca prawny. Doktor nauk prawnych - Uniwersytet Warszawski. Prowadził wiele mediacji w sprawach cywilnych, w szczególności gospodarczych. Jest stałym mediatorem i członkiem zarządu Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził szkolenia z mediacji m.in. dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz dla adwokatów i notariuszy.
  Piotr Nowaczyk
Arbiter, adwokat, mediator, zakwalifikowany do służby dyplomatycznej i konsularnej; wpisany jako mediator i arbiter na listy ok. 50 najważniejszych międzynarodowych instytucji i sądów polubownych; członek rzeczywisty (fellow) Chartered Institute of Arbitrators w Londynie i Australian Centre for International Arbitration; dożywotni członek Indian Arbitration Council; ekspert WIPO, niezależny konsultant FIDIC; arbiter lub doradca w ponad 300 arbitrażach prowadzonych w językach angielskim, francuskim, niemieckim, czeskim, polskim i rosyjskim.
  Joanna Petersen
Radca prawny, counsel we wiodącej kancelarii międzynarodowej. Absolwentka studium prawa brytyjskiego organizowanego przez Uniwersytet Warszawski i Cambridge University. Specjalistka w sprawach z zakresu obrotu nieruchomości oraz projektach infrastrukturalnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w transakcjach typu private equity, jak również w zakresie prawa pracy, prawa bankowego oraz prawa spółek, od prywatyzacji i restrukturyzacji po transakcje M&A.

 

Tadeusz Piątek
radca prawny praktykujący od ponad 30 lat. Zajmuje się prawnymi problemami w obrocie gospodarczym, w tym dotyczącymi rynku telekomunikacji, systemów informatycznych i usług w sieci, prawem własności intelektualnej oraz prawnymi problemami komercjalizacji badań naukowych. Z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych i krajowych postępowaniach arbitrażowych, w tym postępowaniach ad hoc. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz w Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie. W latach 2002-2005 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Prawnego w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty (obecnie UKE). Uczestniczył w pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem w Polsce dyrektyw UE w sprawie komunikacji elektronicznej, w tym pracach nad aktualnie obowiązującą ustawą prawo telekomunikacyjne i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Uczestniczył w negocjacjach wielu kontraktów handlowych zarówno krajowych, jak również międzynarodowych. Doradzał w pracach związanych z tworzeniem lub przekształcaniem firm. Jest także certyfikowanym mediatorem.

 

Sylwester Pieckowski
Adwokat, arbiter i mediator gospodarczy, kierownik praktyki rozwiązywania sporów kancelarii Chadbourne & Parke Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k., prezes Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego (2006-); współzałożyciel, arbiter i pierwszy wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan; przewodniczący Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości (2012-2013), arbiter Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów AAA w Nowym Jorku (ICDR), arbiter Czeskiego Sądu Arbitrażowego, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krakowskiej Izbie Przemysłu i Handlu, mediator Centrum Mediacji Gospodarczej przy Polskim Stowarzyszeniu Sądownictwa Polubownego.

 

Aldona Pietrzak
Wspólnik, radca prawny. W Kancelarii GESSEL kieruje działem korporacyjnej i bieżącej obsługi prawnej spółek oraz odpowiada za prace zespołu audytowego przygotowującego analizy prawne przedsiębiorstw na potrzeby transakcji kapitałowych. Posiada duże doświadczenie w zakresie prywatyzacji oraz komercjalizacji spółek Skarbu Państwa, doradza także w zakresie kontraktów w obrocie międzynarodowym. Ma wieloletnią praktykę w zakładaniu, przekształcaniu, łączeniu oraz rozwiązywaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych. Jest członkiem Monterey Funds Club - międzynarodowego klubu, skupiającego prawników specjalizujących się w obsłudze funduszy inwestycyjnych. Mediator specjalizujący się w kwestiach z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego (w tym w zakresie handlu zagranicznego) oraz rynków kapitałowych.

 

Cristiano Pinzauti
Ekonomista, absolwent MBA; manager i przedsiębiorca, aktywny w Polsce od 1994. Prezes Olivetti Polska (później Wang Polska, później Getronics Polska) 1994-2005. Właściciel i prezes Novandum Consulting Sp. z o.o. i, jako konsultant, prezes różnych firm międzynarodowych rozpoczynających działalność w Polsce lub wymagających działań naprawczych. Może prowadzić mediacje po polsku, po włosku, po angielsku i po francusku. Dobrze zna tematykę sektorów informatycznego, telekomunikacyjnego i spożywczego. Ma doświadczenie w M&A i w sporach z nimi związanych. Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan od 2001 roku.

 

Renata Piwowarska
Absolwentka Wydziału Zarządzania oraz Studium Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Z rynkiem telekomunikacyjnym związana od 1998 r., swoją przygodę z telekomunikacją i ochroną konsumentów na tym rynku rozpoczęła pracą w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a po utworzeniu regulatora rynku telekomunikacyjnego kolejno w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji, Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty i Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, jako dyrektor odpowiedzialny za regulacje na tym rynku, a następnie ochronę konsumentów i realizację obowiązków nałożonych na rynkach detalicznych oraz związanych z usługą powszechną a także współpracę z samorządami terytorialnymi w zakresie bezpłatnego Internetu. Wpisana na listę mediatorów w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz w Centrum Mediacji Lewiatan.

  Katarzyna Przyłuska-Ciszewska
Adwokat, prezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Faculte International pour l'Enseignement du Droit Compare w Strasburgu, stypendystka Fundacji im. Stefana Batorego, ukończyła również aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Certyfikowany mediator ADR Group (Wielka Brytania). Od 2004 r. ukończyła szereg szkoleń dotyczących mediacji organizowanych przez instytucje polskie i zagraniczne m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości.
  Roman Rewald
Adwokat amerykański, partner w Weil, Gotshal & Manges, członek Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Kwalifikacje mediatora: UMK Toruń, Juris Doctor University of Detroit, International Commercial Mediation Training Certificate.
  Cezary Rogula
Adwokat, uczestnik Joint Ph.D. Programme (Uniwersytet Jagielloński i Universiteit Antwerpen). Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa bankowego, Szkołę Prawa Amerykańskiego, Universität Heidelberg, K.U.Leuven, Harvard Law School. Kwalifikacje mediatora: Program on Negotiation (Harvard L.S.), ICC, CIArb, CPR, ABA, OHIM, kurs Stały Mediator Sądowy (MSM).
 

Dorota Rzążewska
Wspólnik Zarządzający Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, radca prawny, krajowy i europejski rzecznik patentowy, arbiter ds. krajowych i europejskich domen internetowych, mediator. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, własności intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, prawa reklamy oraz domen internetowych. Autorka licznych publikacji dotyczących prawa własności przemysłowej. Zasiada również w składzie orzekającym sądu arbitrażowego dla domen internetowych .pl & .eu. Prowadzi postępowania dotyczące naruszeń praw własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami administracyjnymi w Polsce, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM) w Alicante oraz w Światowym Biurze Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie.

Anna M. Saczuk
Mediator, facylitator, wykładowca, menedżer   
Ma dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w międzynarodowym biznesie i administracji publicznej oraz w doradztwie dla kadry zarządzającej firm i organizacji.
Mediator z 14-letnią praktyką, m.in. mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Międzynarodowym Centrum Mediacji, sędzia międzynarodowych zawodów w mediacji gospodarczej przy ICC w Paryżu.
Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, rodzinnych i sporach zbiorowych oraz w procesach grupowych. Prowadzi mediacje na rynku krajowym i w sprawach międzynarodowych. 
Biegle posługuje się językami: francuskim, angielskim, hiszpańskim, włoskim, zna rosyjski i mandaryński. 

 

Grażyna Samulska
Stały mediator z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz listy Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa Praga. Doświadczony mediator, prowadzi mediacje gospodarcze, cywilne i pracownicze. Od 2011 r. wpisana także do wykazu osób godnych zaufania uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. Kwalifikacje mediatora potwierdzone certyfikatami m.in. Chartered Institute of Arbitrators, European Forum for Restorative Justice, Ministerstwa Sprawiedliwości, Centrum Mediacji Lewiatan i Polskiego Centrum Mediacji. Absolwentka kierunku Negocjacje i Mediacje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz podyplomowych studiów Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada wieloletnią praktykę w nadzorze właścicielskim podmiotów gospodarczych różnych branż i wielkości, w tym w sektorze spółek z udziałem Skarbu Państwa.

  dr Katarzyna Schubert-Panecka
doktor nauk prawnych (Rostock), certyfikowana międzynarodowa mediatorka gospodarcza (2008), coach biznesu (2011), wykładowczyni uniwersytecka (2009) oraz autorka (1996). Członkini i rzecznik wielu stowarzyszeń mediacyjnych, arbitrażowych oraz coachingowych. Współzałożycielka Grupy Naukowej Mediacji w Niemczech, Międzynarodowej Grupy Mediacji ds. Osób Starszych oraz Grupy Fachowej DACH (dot. wymiany polsko-niemieckiej). Mediuje w sprawach gospodarczych i publicznych, zarówno w formatach indywidualnych jak i grupowych w językach polskim, niemieckim i angielskim.

Anna Seaman
Mediatorka w sprawach gospodarczych i cywilnych. Posiadająca wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i administracji w sektorze bankowym, swoje doświadczenie zdobyła m.in. w Bank of America i BNP - Dresdner Bank. Specjalista w zakresie: zarządzania jakością, zasobami ludzkimi oraz zarządzania zmianą i konfliktem. Kwalifikacje mediatora uzyskała w Fundacji Mediare oraz w Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Konfederacji Lewiatan. Ukończyła kierunek Socjologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Coachingu na Uczelni Łazarskiego.
  Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz
Mediatorka, trenerka, ekspertka Centrum Mediacji Lewiatan. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, Aplikacji Prokuratorskiej oraz Summer School of Restorative Justice organizowanej przez European Forum for Restorative Justice. Wykładowczyni Podyplomowych Studiów Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów oraz Kliniki Mediacji przy WPiA UW. Ekspertka ds. prawnych w ramach Komisji UW ds. Przeciwdziałania Mobbingowi oraz mediatorka w sprawach akademickich (pracowniczych i studenckich). Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską dot. rozwiązywania konfliktów w środowisku akademickim.
 

Katarzyna Skowrońska 
Ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, kierunek Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym obroniła pracę magisterską pod tytułem: „Status mediatora w prawie polskim, europejskim i amerykańskim". Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej pod tytułem „Ugoda w sprawach cywilnych przed sądem powszechnym i arbitrażowym". Mediator stały dla obszaru właściwości SO Warszawa - Praga w Warszawie. Ukończyła Szkołę Mediacji oraz Warsztaty dla mediatorów nt. konstruowania ugód w sprawach karnych, nieletnich, cywilnych, rodzinnych i gospodarczych. Autor publikacji w następujących czasopismach: Kwartalnik Mediator Polskiego Centrum Mediacji; YARS (YEARBOOK of ANTITRUST and REGULATORY STUDIES; iKAR (internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny); Portal mediacje.lex.pl Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.; ADR Arbitraż i Mediacja; Liberté; Radca Prawny; Państwo i Prawo Miesięcznik, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Prawnych.

  Marzanna Sobaniec
Adwokat, związana z Kancelarią Magnusson, Tokaj i Partnerzy. Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w sporach biznesowych, w tym w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz w mediacjach.
Główne obszary jej praktyki to rozwiązywanie sporów, arbitraż i kwestie związane z prawem upadłościowym, restrukturyzacją, zamówieniami publicznymi, w tym reprezentowanie klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Posiada także doświadczenie w postępowaniu przed Sądami arbitrażowym ad hoc działającymi w oparciu o zasady Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL.
Od ponad dekady reprezentuje klientów w licznych postępowaniach administracyjnych oraz sądowych i arbitrażowych obejmujących różne jurysdykcje oraz sektory, w tym budowlany, nieruchomości, bankowy, FMCG. Doradza zarówno klientom międzynarodowym jak i polskim, w tym spółkom Skarbu Państwa.
 

Magdalena Stalpińska
Mediator prowadzący mediacje sądowe i pozasądowe w sprawach cywilnych, pracowniczych, gospodarczych oraz w sporach zbiorowych. Mediator w Warszawskim Centrum Mediacji oraz w Fundacji Rozwoju Mediacji. Współpracuje z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW oraz Centrum Mediacji Gospodarczej, wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez MPiPS. Kwalifikacje mediatora zdobyła m. in. uczestnicząc w Podyplomowych Studiach Negocjacji i Mediacji oraz Innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji UW oraz specjalistycznych szkoleniach dla mediatorów w sporach zbiorowych organizowanych przez Organizację Pracodawców RP oraz Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MPiPS. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w pracy w przedsiębiorstwach różnych branż i wielkości. Od 20 lat pracuje na stanowisku dyrektora personalnego w międzynarodowych korporacjach m.in. Hochtief A.G. METRO Group. Posiada doświadczenie w prowadzeniu dialogu z partnerami społecznymi i zarządzaniu relacjami zbiorowymi, w tym - prowadzeniu rokowań i negocjacji zbiorowych, mediacji i rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

  Dariusz Startek
Mediator stały, wpisany na listę mediatorów prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Warszawie z certyfikatami w zakresie mediacji gospodarczych, cywilnych, rodzinnych, pracowniczych, rówieśniczych, a także mediacji w postępowaniu administracyjnym.
Trener kompetencji edukacyjnych. Pedagog, absolwent studiów podyplomowych "Zarządzanie projektami" na SGH ze specjalnością "Komunikacja w zespole". Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe w obszarach umów handlowych, prawa autorskiego oraz zarządzania projektami.
  Mirosław Szafko
Oficer statków morskich, pilot samolotów komunikacyjnych w PLL LOT S.A. Znajomość europejskiego i krajowego prawa lotniczego, wieloletnie doświadczenie w branży lotniczej. Mgr socjologii, specjalność komunikowanie społeczne. Kilkuletnie doświadczenie w mediacji. Ukończone kursy specjalistyczne mediacji cywilnych i gospodarczych w Polskim Centrum Mediacji oraz w Mazowieckim Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Konfederacji Lewiatan. Wpisany na listę stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

  Krystyna Szałkowska-Kozyra
Doktor nauk prawnych, adwokat, mediator, doradca podatkowy, ekonomistka, finansistka, wykładowca wyższych uczelni ( WSZiP, UMK), członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Kwalifikacje mediatora; szkolenia i wykłady mediacyjne - cywilne, gospodarcze, w sporach pracowniczych, administracyjne, administracyjno-sądowe oraz prowadzenie mediacji w ww. zakresie.
  Dobrawa Szymlik-Aksamit
Radca prawny, magister prawa niemieckiego, prawnik w jednej z międzynarodowych kancelarii w Warszawie. Kwalifikacje mediacyjne: szkolenia mediacyjne - Ośrodek Mediacji we Frankfurcie nad Odrą.
 

Jakub Świtluk
Zawodowy mediator. Wykształcenie: prawo UMCS, Executive MBA Politechnika Warszawska, PSTG Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Praktyka w szeregu branż, m.in. dyrektor handlowy i oddziału, członek zarządu sp. z o.o., władze stowarzyszenia i izby gospodarczej. Kilkanaście szkoleń, warsztatów i seminariów z zakresu mediacji. Doświadczenie: kilkaset mediacji, wartości sporu do setek milionów, również podmioty państwowe, samorządowe, zagraniczne, w upadłości; także mediacje pracownicze, cywilne, rodzinne, karne. Specjalizacja: budownictwo i drogi, finanse i ubezpieczenia, sektor publiczny, telekom i IT, sieci handlowe, media i reklama, medycyna i farmacja, usługi profesjonalne, przemysł, transport, turystyka. Współpracuje także z Polskim Centrum Mediacji, Centrum Mediacji przy Komisji Nadzoru Finansowego, Międzynarodowym Centrum Mediacji.

 

 

Maciej Urbaniak
Radca prawny, European Counsel w kancelarii Chadbourne & Parke Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k, specjalizujący się w praktyce korporacyjnej, problematyce fuzji i przejęć oraz zagadnieniach prawa cywilnego i bankowego, oraz praktyce sądowej i arbitrażowej. Autor licznych publikacji prasowych na tematy prawne. Kwalifikacje mediacyjne: szkolenie Centrum mediacji Partners Polska.
  Anna Wawrzyńska
Mediator zawodowy od 2013 roku - Ekonomista (SGH) i Rolnik (SGGW). Mediator w sprawach gospodarczych, zwłaszcza z zakresu budownictwa, w tym przemysłu ciężkiego, energetyki zawodowej, drogownictwa oraz produkcji i przetwórstwa rolniczego.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w podmiotach międzynarodowych na stanowiskach związanych z finansami i sprawozdawczością zarządczą (dział kontrolingu, dyrektor finansowy).
Wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Sądy Okręgowe w Warszawie, Siedlcach i Lublinie. Kwalifikacje mediatora zdobyte m. in. w ramach specjalistycznych szkoleń organizowanych przez Polskie Centrum Mediacji i Centrum Mediacji Lewiatan. Założycielka Filii PCM w Siedlcach.
  Anna Wąsowska
Wieloletnia stała mediatorka w sporach gospodarczych i cywilnych z listy Prezesa Sądu Okręgowego dla m.st. Warszawy oraz Prezesa Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi; mediatorka Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego; mediatorka zewnętrzna przy Rzeczniku Finansowym; właścicielka Kancelarii Mediacyjnej „MEDIATRIX"; prawniczka z doświadczeniem w sektorze gospodarczym; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studia Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim; doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Między prawem a gospodarką" w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2016 r. ekspert Komisji Europejskiej w Programie "Horizon 2020"; "COSME" (Competitiveness for Small and Medium-sized Enterpris