www.efni.pl

 

Przez sześć dotychczasowych edycji, w trakcie trzydniowych debat, ponad 900 uczestników dyskutowało o kluczowych sprawach dla Unii Europejskiej i europejskiej gospodarki, jak: perspektywy wzrostu, bezpieczeństwo, zmiany demograficzne i społeczne, wyzwania klimatyczne, konkurencyjność, innowacyjność, robotyzacja i automatyzacja. Każda kolejna edycja EFNI budowała coraz silniejszy głos pracodawców, włączających się w dyskusję o wieloletniej wizji rozwoju UE.

Wnioski i idee zgłoszone podczas debat przekazywane są rok rocznie w formie rekomendacji władzom Unii Europejskiej, rządom państw członkowskich oraz właściwym instytucjom i mediom. O utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego kongresu dba Rada Programowa EFNI, w skład której wchodzi ponad 30 czołowych ekspertów z Polski i ze świata. Na jej czele stoi prof. Jerzy Buzek, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Wśród gości dotychczasowych edycji Forum byli m.in.: Arvind Bali, Benjamin R. Barber, Dominic Barton, Zygmunt Bauman, Marek Belka, Jan Krzysztof Bielecki, Michał Boni, Zbigniew Brzeziński, Leszek Czarnecki, Norman Davies, Paul H. Dembiński, William H. Dutton, Martin Ford, George Friedman, Štefan Füle, Hans-Gietrich Genscher, Michaił Gorbaczow, Johannes Hahn, Danuta Hübner, Sylvie Kauffmann, Anatolij Kinakh, Lena Kolarska-Bobińska, Bronisław Komorowski, Ivan Krastev, Jan Kulczyk, Michael O'Leary, Janusz Lewandowski, Bernard-Henry Lévy, Henri Malosse, Lord Peter Mandelson, Mario Monti, Irene Natividad, Herman Van Rompuy, Nouriel Roubini, Peter Schwartz, Hernando de Soto, Robert L. Thompson, Frans Timmermans, José Ignacio Torreblanca, Donald Tusk, Günter Verheugen i Lech Wałęsa.

Jesteśmy dumni, że marka EFNI jest rozpoznawalna nie tylko w Polsce, ale także daleko poza nią.

Informacje na temat Europejskiego Forum Nowych Idei dostępne są na stronie www.efni.pl