Jacek Adamski

tel. 22 55 99 912
info@lba.pl
LBA pomaga pozyskać kapitał na firmy we wczesnej fazie rozwoju, w tym na tzw. start-up'y, których nie finansują banki (ze względu na brak zabezpieczeń) ani fundusze venture capital (za mała skala inwestycji).

Inwestorom zrzeszonym w klubie LBA zapewnia napływ atrakcyjnych propozycji ulokowania kapitału - szybki przyrost wartości małych innowacyjnych firm może dawać zwrot na kapitale 50 i więcej proc. rocznie. Strona projektu zawiera wiele informacji i poradników przydatnych w tworzeniu biznes planu i ustalaniu warunków transakcji z inwestorem.

LBA wspiera przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju, za którymi stoi mocno zmotywowany zespół, a pomysł biznesowy opiera się na innowacji, która jest źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Nie mamy specjalizacji sektorowej, poszukujemy zatem projektów ze wszystkich branż.

Współpracujemy z kilkudziesięcioma zaufanymi inwestorami. Są to starannie wybrani przedsiębiorcy lub menedżerowie, którzy dysponują kapitałem w wysokości od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych. Oprócz zaangażowania finansowego w nowy projekt wnoszą również wsparcie merytoryczne, doświadczenie i kontakty biznesowe, a także wspierają wiarygodność nowego przedsięwzięcia swoją reputacją.

Transakcje obsługują doświadczeni specjaliści, wykształceni przez najlepszych, międzynarodowych ekspertów. Rozwijamy również działalność międzynarodową, choćby w ramach partnerstwa w programie Ready for Equity 2. 

Więcej informacji: www.lba.pl