Jacek Adamski

tel. 22 55 99 912

jadamski@lba.pl

 Głównym celem projektu realizowanego od 4 lipca 2008 do 31 marca 2014 roku była aktywizacja i podnoszenie
kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce. Przewidziane w projekcie inicjatywy umożliwiły nie tylko
realizację zamierzonego celu głównego, ale również wpłynęły w szerszej perspektywie na stworzenie dogodnych
warunków inicjujących współpracę pomiędzy inwestorami prywatnymi, a pomysłodawcami poszukującymi źródeł
finansowania na nowe, innowacyjne pomysły biznesowe z różnych branż.

Liczba uczestników wszystkich zorganizowanych przez LBA eventów - ponad 6 500.
Liczba projektów zaprezentowanych inwestorom - ponad 100.
Liczba projektów, które wpłynęły do sieci - ponad 1250.
Przeciętny kapitał przeznaczony na inwestycje mierzony szacunkowym potencjałem kapitałowym
inwestorów obecnych podczas LBA Investor's Day w I kw. 2014 roku wynosi powyżej 15 mln złotych.
Liczba transakcji - od początku projektu do końca marca 2014 roku zostało zawartych
12 transakcji inwestycyjnych dzięki współpracy LBA.

Więcej informacji: www.lba.pl